Περιήγηση: Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Επικαιρότητα
Στη Σμύρνη η 23η Διεθνής Συνάντηση των Κομμουνιστικών Κομμάτων

Σε συνε­δρί­α­ση της Ομά­δας Εργα­σί­ας για την προ­ε­τοι­μα­σία των Διε­θνών Συνα­ντή­σε­ων των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ), που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Μπροστά στην 22η Διεθνή Συνάντηση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Του Ελι­σαί­ου Βαγε­νά* Από τις 27 έως τις 29 Οκτώ­βρη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αβά­να της Κού­βας η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ),…

Επικαιρότητα
Διεθνής Τηλεδιάσκεψη Κομμουνιστικών κι Εργατικών Κομμάτων την Παρασκευή

Έκτα­κτη Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των θα διε­ξα­χθεί στις 10–12 Δεκεμ­βρί­ου 2021, με θέμα: “Οι διε­θνείς οικο­νο­μι­κές, πολιτικές…

Διεθνή
Κομμουνιστικά & Εργατικά Κόμματα: Σημαντική συμβολή στη λαϊκή πάλη που εξελίσσεται σε όλο τον πλανήτη

🔻 Στις 20 Φλε­βά­ρη 2021 δημο­σιεύ­σα­με Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των «Στην πρώ­τη γραμ­μή της πάλης για την υγεία,…

Διεθνή
Η Πιονγιάνγκ θα φιλοξενήσει την Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων το 2020

Στην πρω­τεύ­ου­σα της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βόρειας Κορέ­ας θα διε­ξα­χθεί η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των την ερχό­με­νη χρονιά. …

Διεθνή
Σμύρνη: Ξεκίνησε σήμερα η 21η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Με τον ύμνο της παγκό­σμιας εργα­τιάς, την Διε­θνή, έγι­νε η έναρ­ξη της 21ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών Κομ­μά­των, που φέτος διοργανώνεται…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: «Όσο κι αν οι σειρήνες της αντίδρασης και του οπορτουνισμού τραγουδάνε το τέλος της Ιστορίας, η ζωή τους διαψεύδει»

Σε μια κατά­με­στη αίθου­σα στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισ­σό ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα το πρωί οι εργα­σί­ες της 20ης Διεθνούς…