Περιήγηση: Διεθνείς Ταξιαρχίες

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ταξίδι στην Ισπανία οι πρωτοπόροι της άμιλλας — Σε ποια σημαντικά ιστορικά μέρη ξεναγήθηκαν

Σε ιστο­ρι­κά μέρη και αξιο­θέ­α­τα ξενα­γού­νται οι πρω­το­πό­ροι της άμιλ­λας της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ Νοέμ­βρης — Δεκέμ­βρης του 2021…

Ιστορία
Νοέμβριος του 1938: Οι Διεθνείς ταξιαρχίες αποχαιρετούν την Ισπανία μέσα σε βροχή λουλουδιών

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Από­σπα­σμα από το βιβλίο « Τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα ενός Σου­η­δού εργά­τη» «…Τον Νοέμ­βριο πήρα­με το τραί­νο για την Βαρ­κε­λώ­νη. Οι…