Περιήγηση: Διεθνείς Ταξιαρχίες

Ιστορία
Νοέμβριος του 1938: Οι Διεθνείς ταξιαρχίες αποχαιρετούν την Ισπανία μέσα σε βροχή λουλουδιών

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Από­σπα­σμα από το βιβλίο « Τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα ενός Σου­η­δού εργά­τη» «…Τον Νοέμ­βριο πήρα­με το τραί­νο για την Βαρ­κε­λώ­νη. Οι…