Περιήγηση: διηπειρωτικός πύραυλος

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή νέου διηπειρωτικού πυραύλου

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε την Τετάρ­τη ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε δοκι­μή του νέου διη­πει­ρω­τι­κού βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου Sarmat, ενός στρα­τη­γι­κού όπλου που, όπως είπε…