Περιήγηση: Δικαιούχοι

Κοινωνία
Από αύριο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Αύριο, Πέμ­πτη 10 Ιου­νί­ου 2021, στις 15:00, ξεκι­νά­ει η ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή αιτή­σε­ων δικαιού­χων και παρό­χων του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των, καθώς και ακτοπλοϊκών…

Κοινωνία
Παράταση για αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Μέχρι την Τετάρ­τη 8 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59, παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων για εγγρα­φές και επα­νεγ­γρα­φές βρε­φών-νηπί­ων στους…

Κοινωνία
Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Λήγει την Κυρια­κή, 5 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59, η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων για εγγρα­φές και επα­νεγ­γρα­φές βρε­φών-νηπί­ων στους βρεφονηπιακούς…

Κοινωνία
Ανοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Ολους» — Με «σειρά» οι αιτήσεις συμμετοχής

Ανοι­ξε χτες το βρά­δυ (Δευ­τέ­ρα, 29/06), η πλατ­φόρ­μα για τις δηλώ­σεις συμ­με­το­χής των δικαιού­χων στο πρό­γραμ­μα του Υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού «Του­ρι­σμός…

Πολιτική
Ανακοίνωσε τα κριτήρια για το μέρισμα εξαπάτησης που φέτος θα δοθεί σε λιγότερους δικαιούχους

Με το εφά­παξ «μέρι­σμα» εξα­πά­τη­σης που φέτος θα δοθεί σε λιγό­τε­ρους δικαιού­χους, επι­χεί­ρη­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρ. Σταϊ­κού­ρας να προσπεράσει…