Περιήγηση: Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας

Επικαιρότητα
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Πειθαρχική δίωξη στον φασίστα Κ. Πλεύρη για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς

Πει­θαρ­χι­κή δίω­ξη για τους ναζι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς του μέσα στην δικα­στι­κή αίθου­σα όπου δικά­ζε­ται η υπό­θε­ση της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, ασκήθηκε…