Περιήγηση: Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας

Επικαιρότητα
ΔΣΑ: Κραυγαλέα αντίθεση στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, η απόφαση για την καθαρίστρια

«Δεν υπάρ­χει περιου­σια­κή βλά­βη του Δημο­σί­ου όταν η φερό­με­νη ζημία που επήλ­θε από την απα­τη­λή συμπε­ρι­φο­ρά του υπαλ­λή­λου ισο­σταθ­μί­ζε­ται από…