Περιήγηση: Δικηγόροι

Κοινωνία
Ένταση στη δίκη των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη — Παραμένει η εισαγγελέας

Υψη­λοί τόνοι επι­κρά­τη­σαν στο Πρω­το­βάθ­μιο Κακουρ­γιο­δι­κείο που δικά­ζει την υπό­θε­ση Τοπα­λού­δη, μετά την άφι­ξη εντός του δικα­στη­ρί­ου του σύμ­βου­λου του…