Περιήγηση: Δικτατορία Συνταγματαρχών

Ιστορία
Τα πρώτα μέτρα της Απριλιανής Δικτατορίας στο χώρο της εκπαίδευσης: «Κοσμιότης και ευπρέπεια πρέπει να διακρίνουν την μαθητιώσαν νεολαίαν»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η 7χρονη δικτα­το­ρία από τις πρώ­τες μέρες της φρό­ντι­σε να πάρει τα «απα­ραί­τη­τα μέτρα» (μέσω των περίφημων…

Ιστορία
25/4/1967: «Απαγορεύομεν: …Τας εν υπαίθρω συγκεντρώσεις πλέον των πέντε ατόμων…» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στις 26 Απρι­λί­ου 1967, στις εφη­με­ρί­δες (όσες κυκλο­φο­ρού­σαν ακό­μη) δημο­σιεύ­τη­κε «ΠΡΟΚΥΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» με ημερομηνία…

Τεκμήρια
«…Νέοι εις εργασίμους ημέρας και ώρας από πρωΐας ακόμη συχνάζοντες εις τα καφενεία χαρτοπαίζουν…»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Υπαρ­κτό είναι το κοι­νω­νι­κό πρό­βλη­μα της χαρ­το­παι­ξί­ας. Όπως δια­χρο­νι­κή είναι και η κατη­γο­ρία προς τους αγρό­τες ότι…

Πρόσωπα
Παττακός «Καλά του κάναμε» — Σαν σήμερα 28 Απριλίου έφυγε, παράλυτος από τα βασανιστήρια της χούντας, ο Σπ. Μουστακλής

Στις 28 Απρι­λί­ου 1986 «έφυ­γε» από τη ζωή ο αξιω­μα­τι­κός σύμ­βο­λο της αντί­στα­σης κατά της χού­ντας Σπ. Μου­στα­κλής. Πέθα­νε παρά­λυ­τος από…

Πολιτική
Τα πολιτικά συμπεράσματα από την κατάρρευση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου — Ανακοίνωση του ΚΚΕ, με τη συμπλήρωση 43 χρόνων

Η κατάρ­ρευ­ση της 7χρονης στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας ήταν προ­ϊ­όν συμ­βι­βα­σμού και παρα­σκη­νια­κών συνεν­νο­ή­σε­ων ανά­με­σα στη χού­ντα και την αστι­κή πτέ­ρυ­γα των…