Περιήγηση: Δικτατορία της 21ης Απριλίου

Ιστορία
25/4/1967: «Απαγορεύομεν: …Τας εν υπαίθρω συγκεντρώσεις πλέον των πέντε ατόμων…» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στις 26 Απρι­λί­ου 1967, στις εφη­με­ρί­δες (όσες κυκλο­φο­ρού­σαν ακό­μη) δημο­σιεύ­τη­κε «ΠΡΟΚΥΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» με ημερομηνία…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση ΚΚΕ στο ΕΜΠ: Εκτιμήσεις και συμπεράσματα από την περίοδο της δικτατορίας VIDEO+ΦΩΤΟ

Σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Πανε­πι­στη­μί­ων — Έρευ­νας Αττι­κής του ΚΚΕ και των Οργα­νώ­σε­ων Σπου­δά­ζου­σας και Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής της ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
Ο ΣΦΕΑ για την 21η Απρίλη 1967: Συνεχίζεται ο αγώνας για δικαιώματα και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων

«54 χρό­νια μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρι­λί­ου 1967, ο αγώ­νας για δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες και δικαιώ­μα­τα, ο αγώ­νας για χειραφέτηση…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τα 45 χρόνια από την κατάρρευση της Απριλιανής δικτατορίας

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα 45 χρό­νια από την κατάρ­ρευ­ση της δικτα­το­ρί­ας της 21ης Απρι­λί­ου, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Με αφορ­μή τη…

Πρόσωπα
Παττακός «Καλά του κάναμε» — Σαν σήμερα 28 Απριλίου έφυγε, παράλυτος από τα βασανιστήρια της χούντας, ο Σπ. Μουστακλής

Στις 28 Απρι­λί­ου 1986 «έφυ­γε» από τη ζωή ο αξιω­μα­τι­κός σύμ­βο­λο της αντί­στα­σης κατά της χού­ντας Σπ. Μου­στα­κλής. Πέθα­νε παρά­λυ­τος από…