Περιήγηση: Δικτατορία των Συνταγματαρχών

Ιστορία
Γιώργος Τσαρουχάς, πρότυπο ανθρώπου και λαϊκού αγωνιστή – 48 χρόνια από τη στυγερή δολοφονία του

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Το 1968 η δημο­κρα­τι­κή Ελλά­δα στε­νά­ζει κάτω από τη μπό­τα της αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­της χού­ντας των συνταγ­μα­ταρ­χών. Τη…