Περιήγηση: Διονύσης Τσακνής

Πολιτική
Δ. Τσακνής: Το σύστημα θα ανατραπεί και θα είναι «ντάλα μεσημέρι»

Συνέ­ντευ­ξη στο «in.gr» και το δημο­σιο­γρά­φο Πανα­γιώ­τη Σωτή­ρη παρα­χώ­ρη­σε ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ Διο­νύ­σης Τσα­κνής. Βαθιά πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νος αλλά…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Διονύσης Τσακνής: Κατεβαίνω στις εκλογές για να βοηθήσω να ακουστεί παντού η φωνή του ΚΚΕ

Μεγά­λη τιμή χαρα­κτή­ρι­σε την πρό­τα­ση του ΚΚΕ να συμ­με­τά­σχει στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής, υπο­ψή­φιος στο ψηφο­δέλ­τιο Επι­κρα­τεί­ας του…

Επικαιρότητα
Διονύσης Τσακνής: COSCO — Για τα εγκλήματα σε βάρος της εργατικής τάξης δεν περισσεύει χρόνος στα ΜΜΕ

Σε μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στους εργα­ζό­με­νους της COSCO, o συν­θέ­της — στι­χουρ­γός Διο­νύ­σης Τσα­κνής σημειώ­νει τα εξής: «Σήμε­ρα, οι σκια­μα­χί­ες για ήσσονος…

Μουσική
Ο καλλιτεχνικός κόσμος εκφράζει τη θλίψη του για το «φευγιό» του Θάνου Μικρούτσικου

Μια τελευ­ταία υπό­κλι­ση, ένας σεμνός απο­χαι­ρε­τι­σμός στον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Θάνο Μικρού­τσι­κο από καλ­λι­τέ­χνες που «περ­πά­τη­σαν» μαζί του στα απέ­ρα­ντα μονοπάτια…