Περιήγηση: ΔΟΕ

Κοινωνία
Υπουργείο Παιδείας: Προσέφυγε στα δικαστήρια κατά απεργίας των εκπαιδευτικών ενάντια στις εξετάσεις PISA

Με προ­σφυ­γή στα δικα­στή­ρια και στους απερ­γο­κτό­νους νόμους απα­ντά το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας στην απερ­γία-απο­χή που προ­χω­ρούν οι εκπαι­δευ­τι­κοί την Τετάρτη…

Διεθνή
Τόκιο 2020: Η ΔΟΕ αρνήθηκε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της ατομικής βόμβας!

Αίσθη­ση και αντι­δρά­σεις προ­κά­λε­σε η από­φα­ση της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής όχι μόνο να μη συμ­με­τά­σχει στις εκδη­λώ­σεις μνή­μης που γίνονταν…