Περιήγηση: Δοκίμιο Ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας

Ιστορία
Δ. Κουτσούμπας: Το Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ είναι πολύτιμο εργαλείο, σύντροφος και βοηθός στην πάλη του Κόμματος

“Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ νοιώθει δικαιολογημένη υπερηφάνεια που έφερε σε πέρας ένα σπουδαίας και ανεκτίμητης αξίας έργο: Τους τόμους…