Περιήγηση: Δολοφονία Άλκη

Κοινωνία
Δίκη Άλκη Καμπανού – «Άκουγα κραυγές πόνου. Σκοπός τους ήταν να σκοτώσουν»

Σκο­πός των κατη­γο­ρου­μέ­νων ήταν «να βρουν όσους λιγό­τε­ρους Αρεια­νούς μπο­ρού­σαν» ώστε να υπε­ρέ­χουν αριθ­μη­τι­κά «για να σκο­τώ­σουν», κατέ­θε­σε φίλος του…

Κοινωνία
Δολοφονία Άλκη: Συνεχίζεται η εξέταση της ιατροδικαστή – Επιδείχθηκε το «κάραμπιτ»

Για δεύ­τε­ρη συνε­χή μέρα κατα­θέ­τει στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο Θεσ­σα­λο­νί­κης η ιατρο­δι­κα­στής Λήδα — Καλ­λιό­πη Κοβά­τση με την εξέ­τα­ση της…

Κοινωνία
Δίκη για τη δολοφονία Άλκη Καμπανού: Η ιατροδικαστής προέτρεψε τους γονείς να αποχωρήσουν από τη δικαστική αίθουσα

Να βγουν από τη δικα­στι­κή αίθου­σα λόγω της «σκλη­ρό­τη­τας» των όσων θα κατα­θέ­σει, προ­έ­τρε­ψε τους γονείς του Άλκη Καμπα­νού, η…

Επικαιρότητα
Εισαγγελέας για δολοφονία Άλκη: Παραπομπή και των 12 για ανθρωποκτονία με δόλο από κοινού

Την παρα­πο­μπή των 12 κατη­γο­ρου­μέ­νων της υπό­θε­σης της δολο­φο­νί­ας του 19χρονου Άλκη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την 1η Φλε­βά­ρη για ανθρω­πο­κτο­νία με…