Περιήγηση: Δολοφονία Άλκη

Κοινωνία
Δολοφονία Άλκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 12 συλληφθέντων

Στη δημο­σιό­τη­τα δόθη­καν, κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας και οι φωτο­γρα­φί­ες 12 ατό­μων, οι οποίοι…

Κοινωνία
Δολοφονία Άλκη: Πολλαπλά η αιτία θανάτου — Επεκτείνονται οι έρευνες για τους δολοφόνους

Σε συρ­ροή τραυ­μά­των απο­δί­δε­ται, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο θάνα­τος του 19χρονου Άλκη, κατά τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση που δέχθη­κε αυτός και…

Κοινωνία
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης των δολοφόνων του Άλκη, από τα θύματα της επίθεσης

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία της ανα­γνώ­ρι­σης των κατη­γο­ρου­μέ­νων για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση κατά του 19χρονου Άλκη Καμπα­νού και της παρέας…

Επικαιρότητα
Δολοφονία Άλκη: Προσωρινά κρατούμενος και ο 20χρονος που είχε διαφύγει στην Αλβανία — Τι είπε στην απολογία του

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε ένας ακό­μη κατη­γο­ρού­με­νος, ο 11ος, για τη δολο­φο­νία του 19χρονου Άλκη και τον τραυ­μα­τι­σμό των δύο φίλων του,…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη και το δωδέκατο μέλος της συμμορίας της δολοφονικής επίθεσης στον Άλκη Καμπανό

Συνε­λή­φθη και το δωδέ­κα­το μέλος της συμ­μο­ρί­ας της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης στον Άλκη Καμπα­νό στη περιο­χή Χαρι­λά­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
Δολοφονία Άλκη: Απολογείται σήμερα ο 20χρονος που είχε διαφύγει στην Αλβανία — Κανείς δε μιλά για τον 12ο της συμμορίας

Με τον 20χρονο που είχε δια­φύ­γει στην Αλβα­νία και παρα­δό­θη­κε τα προη­γού­με­να 24ωρα στις ελλη­νι­κές διω­κτι­κές αρχές ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα ο…

Επικαιρότητα
Δολοφονία Άλκη: Προσωρινά κρατούμενοι άλλοι 4 κατηγορούμενοι- Ομολόγησε ότι κρατούσε το «καραμπίτ» ο 25χρονος «Αθηναίος»

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται άλλοι τέσ­σε­ρις κατη­γο­ρού­με­νοι για τη δολο­φο­νία του 19χρονου Άλκη και τον τραυ­μα­τι­σμό των δύο φίλων του, τα…