Περιήγηση: Δολοφονία Μιχάλη Ζαφειρόπουλου

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια της άνανδρης και αποτρόπαιας δολοφονίας του Μ. Ζαφειρόπουλου

«Η σημε­ρι­νή δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου Μ. Ζαφει­ρό­που­λου, απο­τε­λεί μία άναν­δρη και απο­τρό­παια πρά­ξη. Τα αίτια αυτής της εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας πρέπει…