Περιήγηση: Δολοφονία

Κοινωνία
Ποινική δίωξη για τελετεσμένη ανθρωποκτονία σε βάρος της ανήλικης που σκότωσε την 22χρονη φίλη της

Ποι­νι­κή δίω­ξη για τετε­λε­σμέ­νη ανθρω­πο­κτο­νία και παρά­νο­μη οπλο­χρη­σία ασκή­θη­κε από τον Εισαγ­γε­λέα, στον οποίο οδη­γή­θη­κε, η ανή­λι­κη που χθες το…

Επικαιρότητα
Μάνδρα: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 14χρονο που σκότωσε τον αδελφό του — Ερευνα για κακοποιητικό περιβάλλον

Ποι­νι­κή δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με ενδε­χό­με­νο δόλο, οπλο­φο­ρία και οπλο­κα­το­χή άσκη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας στον 14χρονο από την Μάνδρα…

Επικαιρότητα
Οικογενειακή τραγωδία στην Καβάλα: Σκότωσε τη γυναίκα και το ενός έτος παιδί τους και αυτοκτόνησε

Οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία σημειώ­θη­κε το πρωί της Παρα­σκευ­ής στην Καβά­λα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ένας άνδρας πυρο­βό­λη­σε με κυνη­γε­τι­κή καρα­μπί­να τη σύζυγο…

Διεθνή
ΗΠΑ: Διαδικτυακός έρανος για κορίτσι που καλείται να αποζημιώσει την οικογένεια του βιαστή της, τον οποίο σκότωσε

Μεγά­λη απή­χη­ση είχε ένας δια­δι­κτυα­κός έρα­νος προ­κει­μέ­νου μια νεα­ρή Αμε­ρι­κα­νί­δα να συγκε­ντρώ­σει 150.000 δολά­ρια που καλεί­ται να κατα­βά­λει ως αποζημίωση…

Επικαιρότητα
Στη φυλακή ο δολοφόνος της 17χρονης Νικολέτας — Ομολόγησε ότι την έπνιξε για θρησκευτικούς λόγους

Στη φυλα­κή οδη­γεί­ται ο κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία της 17χρονης Νικο­λέ­τας, ‑έγκλη­μα που δια­πρά­χθη­κε πριν από εννέα μέρες στο Περιστέρι-…

Επικαιρότητα
Μητροκτονίες σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη: Σκότωσαν τις γυναίκες που τους έφεραν στον κόσμο

Για τη δολο­φο­νία των μητέ­ρων τους κατη­γο­ρού­νται δύο άνδρες σε δια­φο­ρε­τι­κά εγκλή­μα­τα που κατα­γρά­φη­καν σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Ηρά­κλειο Κρή­της. Στη…