Περιήγηση: Δολοφονίες

Διεθνή
Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 55 τραυματίστηκαν από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα

Δύο Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών σε δύο δια­φο­ρε­τι­κά σημεία κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων και συγκρού­σε­ων κατά μήκος…

Διεθνή
1200 ηθοποιοί, τραγουδιστές και λοιποί διάσημοι βοηθούν το Ισραήλ να εξοντώσει τους Παλαιστίνιους

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 1200 ηθο­ποιοί, τρα­γου­δι­στές, διά­ση­μοι του τομέα ψυχα­γω­γί­ας συγκέ­ντρω­σαν 60 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια υπέρ των σιω­νι­στι­κών δυνά­με­ων κατο­χής σε…

Διεθνή
Για 29η Παρασκευή οι Ισραηλινοί έκαναν σκοποβολή σε άοπλους Παλαιστίνιους — 6 δολοφονημένοι

Έξι Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα στη Λωρί­δα της Γάζας κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων και συγκρού­σε­ων με Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες κοντά στο τείχος…

Διεθνή
Τρεις ακόμη δολοφονίες από τους Ισραηλινούς — Ο12χρονος Naser Musabeh δε θα ξαναπάει σχολείο

Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις πυρο­βό­λη­σαν και σκό­τω­σαν τρεις Παλαι­στί­νιους, ανά­με­σά τους ένα 12χρονο αγό­ρι, και τραυ­μά­τι­σαν περισ­σό­τε­ρους από 126 στις διαδηλώσεις…

Διεθνή
Οι ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές δολοφόνησαν 6 Παλαιστίνιους στην 27η Παρασκευή διαδηλώσεων — Δύο παιδιά

Στους έξι ανέρ­χο­νται οι δολο­φο­νη­μέ­νοι σήμε­ρα  Παλαι­στί­νιοι από τον ισραη­λι­νό στρα­τό κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων κοντά στο τεί­χος ασφα­λεί­ας που χωρί­ζει τη Λωρίδα…

Διεθνή
Αλλες τρεις δολοφονίες Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό — Ανάμεσά τους ο 14χρονος Μουστάφα

Τρεις Παλαι­στί­νιοι δολο­φο­νή­θη­καν και του­λά­χι­στον 30 τραυ­μα­τί­στη­καν σήμε­ρα από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στα σύνο­ρα του Ισρα­ήλ με τη Λωρί­δα της Γάζας,…