Περιήγηση: Δολοφονίες

Διεθνή
Μία ακόμη δολοφονία Παλαιστινίου από τον Ισραηλινό στρατό

Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες πυρο­βό­λη­σαν και σκό­τω­σαν χθες έναν Παλαι­στί­νιο και τραυ­μά­τι­σαν του­λά­χι­στον 220 ακό­μη, σύμ­φω­να με ιατρι­κούς αξιω­μα­τού­χους της Λωρί­δας της…

Διεθνή
«7.000 ταραξίες έριχναν πέτρες» και αμυνόμενος ο ισραηλινός στρατός δολοφόνησε δύο παιδιά και έναν ενήλικα

Ένας Παλαι­στί­νιος έφη­βος υπέ­κυ­ψε σήμε­ρα στα τραύ­μα­τα που είχε υπο­στεί από τα πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη διάρ­κεια δια­δή­λω­σης κοντά στον…

Διεθνή
Άλλους τέσσερις Παλαιστίνιους δολοφόνησαν στη Γάζα οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής

Τέσ­σε­ρις Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα στη Λωρί­δα της Γάζας από τον ισραη­λι­νό στρα­τό, ο οποί­ος ανα­κοί­νω­σε ότι προ­χώ­ρη­σε σε σφο­δρούς βομβαρδισμούς…