Περιήγηση: Δολοφονίες

Διεθνή
«Με το αίμα μας και την ψυχή μας θα θυσιαστούμε για εσένα Ραζάν», με αυτή την υπόσχεση κήδεψαν την 21χρονη νοσοκόμα (ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες άνθρω­ποι παρέ­στη­σαν σήμε­ρα στην κηδεία της νεα­ρής εθε­λό­ντριας δια­σώ­στριας από την Παλαι­στί­νη, που δολο­φο­νή­θη­κε χθες από τον Ισραη­λι­νό στρα­τό, κοντά…

Διεθνή
Μια 21χρονη Παλαιστίνια εθελόντρια νοσοκόμα σκότωσε σήμερα στα σύνορα με τη Γάζα το κράτος δολοφόνος Ισραήλ

Μια νεα­ρή Παλαι­στί­νια σκο­τώ­θη­κε σήμε­ρα από τις σφαί­ρες Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών, κατά τη διάρ­κεια συγκρού­σε­ων κοντά στα σύνο­ρα μετα­ξύ Λωρί­δας της…

Επικαιρότητα
Σ. Ζαριανόπουλος: Το Ισραήλ είναι κράτος-δολοφόνος — Ο παλαιστινιακός λαός θα νικήσει

«Ερώ­τη­ση: Για­τί σκο­τώ­νε­τε Παλαι­στί­νιους; Απά­ντη­ση: Για­τί δεν μπο­ρού­με να τους βάλου­με όλους φυλα­κή. Όχι δεν πρό­κει­ται για παρα­λή­ρη­μα κάποιου φανατικού…

Διεθνή
Το ανώτατο ισραηλινό δικαστήριο δικαίωσε το στρατό για τη χρήση πραγματικών πυρών σε Παλαιστίνιους!!!

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο του Ισρα­ήλ επι­βε­βαί­ω­σε χθες Πέμ­πτη το δικαί­ω­μα του στρα­τού να χρη­σι­μο­ποιεί πραγ­μα­τι­κά πυρά ενα­ντί­ον των Παλαι­στί­νιων που…

Ατέχνως
Σφαγή στη Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι υπέκυψαν στα τραύματά τους, 61 οι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Δύο Παλαι­στί­νιοι οι οποί­οι είχαν τραυ­μα­τι­στεί τη Δευ­τέ­ρα από Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες κατά τις δια­δη­λώ­σεις στη λωρί­δα της Γάζας κατά μήκος…