Περιήγηση: Δομή ανηλίκων προσφύγων

Επικαιρότητα
Συναγερμός από δεκάδες κρούσματα κορονοϊού σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στον Βύρωνα

Σε καρα­ντί­να έχει τεθεί δομή ανή­λι­κων προ­σφύ­γων στο Βύρω­να, όπου εντο­πί­σθη­καν συνο­λι­κά 31 κρού­σμα­τα του νέου κορο­νοϊ­ού. Τα οκτώ κρούσματα…