Περιήγηση: Δουλεία

Διεθνή
Βρετανία: Χιλιάδες παιδιά σκλάβοι πιθανόν δουλεύουν σε παράνομες φυτείες κάνναβης στο Λονδίνο

Μεγά­λος αριθ­μός παι­διών σκλά­βων πιθα­νόν να εργά­ζε­ται σε φυτεί­ες κάν­να­βης στο Λον­δί­νο, προει­δο­ποιούν ειδι­κοί μετ­τά και τα νέα ευρή­μα­τα για…