Περιήγηση: Δουλεμπόριο

Ατέχνως
Για δουλεμπόριο παραπέμπονται μέλη ΜΚΟ — Μ. Κομνηνάκα: Ευθύνες όσων παρέδωσαν το μεταναστευτικό σε ΜΚΟ

Δικο­γρα­φία σε βάρος 33 μελών ΜΚΟ και δύο ακό­μα ατό­μων, σχη­μα­τί­στη­κε από την Αστυ­νο­μία, για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που…