Περιήγηση: Δραπετσώνα

Επικαιρότητα
Συνελήφθη 54χρονος κατηγορούμενος για βιασμό της κόρης του στη Δραπετσώνα

Νέο περι­στα­τι­κό σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης ανη­λί­κου απο­κα­λύ­φθη­κε, αυτή τη φορά στη Δρα­πε­τσώ­να. Ειδι­κό­τε­ρα, συνε­λή­φθη, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων, 54χρονος,…