Περιήγηση: Δρόσος Τσαβλής

Πολιτική
Σκάνδαλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης με «γαλάζια» στελέχη που παρέκαμψαν τη σειρά εμβολιασμού

Νέες σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες για παρα­βί­α­ση της σει­ράς προ­τε­ραιό­τη­τας του εμβο­λια­σμού είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, προ­κα­λώ­ντας εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση και καρατομήσεις…