Περιήγηση: ΔΣΕ

Επικαιρότητα
Νοσοκομείο του ΔΣΕ στον Γράμμο: Μια ολόκληρη πολιτεία κρυμμένη στο δάσος

Με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς συνε­χί­ζο­νται οι εργα­σί­ες απο­κά­λυ­ψης και ανά­δει­ξης των κτι­ρια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων. Περί­που μισή ώρα οδι­κώς από το Νεστό­ριο υψώνεται…

Ιστορία
Χυδαίος αντικομμουνισμός και παραχάραξη από την ακροδεξιά εφημερίδα «Εστία»

Ανα­πό­φευ­κτες συγκρί­σεις Με αφορ­μή ένα αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δημο­σί­ευ­μα της «Εστί­ας» για τη Μουρ­γκά­να Το συγκρό­τη­μα που εκδί­δει την εφη­με­ρί­δα «Εστία» αναπαράγει…

Πολιτική
Για τα δημοσιεύματα περί «συγκλονιστικών αποχαρακτηρισμένων αρχείων της ΕΣΣΔ», ΔΣΕ, ΚΚΕ και ΚΚΣΕ…

«Άνθρα­κες»… ο θησαυ­ρός Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έχουν κάνει την εμφά­νι­σή τους αρχι­κά στα social media, στη συνέ­χεια σε ιστο­σε­λί­δες διάφορες…

Επικαιρότητα
Μεζούρλο Λάρισας: Στις 17 Οκτώβρη τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του ΚΚΕ για τους αλύγιστους

Στην τελι­κή ευθεία βρί­σκο­νται οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή Μνη­μεί­ου Εκτε­λε­σθέ­ντων της περιό­δου 1946–1950 (ΔΣΕ) και 1941–1944, στον λόφο του Μεζούρλου…

Επικαιρότητα
Καινούργιος ουρανός: Οι γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας | Πρεμιέρα στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ιστο­ρί­ες της Κατο­χής Ντο­κι­μα­ντέρ με χρο­νι­κή αφε­τη­ρία στην περί­ο­δο μετά την συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας, στα χρό­νια της Λευ­κής Τρο­μο­κρα­τί­ας. Εντούτοις,…