Περιήγηση: ΔΣΕ

Επικαιρότητα
Λιτόχωρο — ΚΝΕ: Οι μαχητές του Γράμμου δεν λύγισαν ΠΟΤΕ, δόξα και τιμή στον ΔΣΕ!»

Πεζο­πο­ρί­ες στα βήμα­τα των μαχη­τών του ΔΣΕ πραγ­μα­το­ποιούν οι οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ στο πλαί­σιο της δρα­στη­ριό­τη­τας μπρο­στά στην 32η Αντιιμπεριαλιστική…

Επικαιρότητα
Ακροδεξιά σούργελα μαγάρισαν το έμβλημα του ΔΣΕ!

Εκτός από ακρο­δε­ξιοί και ανι­στό­ρη­τοι, απο­δει­κνύ­ο­νται και γκα­φα­τζή­δες. Ο λόγος για τον εκλο­γι­κό συνα­σπι­σμό Εμφιε­τζό­γλου-Μπο­γδά­νου ονό­μα­τι «Πατριω­τι­κός Συνα­γερ­μός» στο οποίο…

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για συνεργάτη τον παραχαράκτη της ιστορίας της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, Μαραντζίδη

Τον ΣΥΡΙΖΑ, που επι­λέ­γει για συνερ­γά­τη του τον παρα­χα­ρά­κτη της Ιστο­ρί­ας της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, Μαραν­τζί­δη, καταγ­γέλ­λει το…