Περιήγηση: Δυνάμεις Καταστολής

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Επίθεση των ΜΑΤ σε συναυλία στο ΑΠΘ — Σχόλιο της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Σε άλλη μια ενέρ­γεια που απο­δει­κνύ­ει ότι η κυβέρ­νη­ση έχει σχέ­διο να κλι­μα­κώ­σει περαι­τέ­ρω τον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή επιδόθηκαν…

Διεθνή
Άγρια καταστολή στην Ολλανδία από την αστυνομία εναντίον διαδηλωτών για το δικαίωμα στη στέγαση

Την Κυρια­κή 17 Οκτώ­βρη εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι δια­δή­λω­σαν στο Ρότερ­νταμ της Ολλαν­δί­ας διεκ­δι­κώ­ντας το δικαί­ω­μα στη στέ­γα­ση. Στη δια­δή­λω­ση έδω­σαν δυνα­μι­κό «παρών» μέλη του…