Περιήγηση: Δυτική Μακεδονία

Επικαιρότητα
Δυτική Μακεδονία: Διήμερη περιοδεία του Δημήτρη Κουτσούμπα — Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία της ΤΟ Φλώρινας του ΚΚΕ

Στη Φλώ­ρι­να βρέ­θη­κε σήμε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στο πλαί­σιο της διή­με­ρης περιο­δεί­ας του στην περιο­χή της Δυτικής…