Περιήγηση: Δυτική Όχθη

Διεθνή
Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο μαχητή σε έφοδο στη Δυτική Όχθη

Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες σκό­τω­σαν σήμε­ρα έναν Παλαι­στί­νιο στη διάρ­κεια εφό­δου στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, ανα­κοί­νω­σαν παλαι­στί­νιοι αξιω­μα­τού­χοι, εν μέσω προ­σπα­θειών για…