Περιήγηση: Δώρο Πάσχα

Κοινωνία
Έπιασε πάτο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να υπερασπιστεί το κόψιμο των Δώρων από τους δημόσιους υπαλλήλους

Με την ίδια ακρι­βώς άθλια επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία και τους εκβια­σμούς που είχαν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΠΑΣΟΚ, ζήτη­σαν οι συνήγοροι…