Περιήγηση: ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Εθνική Αντίσταση

Ιστορία
Λαζαρέτο — Φυλακές Κέρκυρας: Η «Βαστίλλη» της Ελλάδας που ποτίστηκε με το αίμα των αλύγιστων της ταξικής πάλης

«Να στέ­κε­σαι ολόρ­θος στον αγώ­να» είναι ο τίτλος της μεγά­λης εκδή­λω­σης τιμής και μνή­μης που διορ­γα­νώ­νει η ΤΕ Κέρ­κυ­ρας του…

Πολιτική
Σέρρες: Τι δουλειά είχε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λ. Αβραμάκης σε αντικομμουνιστική εκδήλωση μίσους;

Σε φασι­στο­σύ­να­ξη παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας όπου μνη­μο­νεύ­ο­νταν… οι «σφα­γές του ΕΛΑΣ» παρα­βρέ­θη­κε την Κυρια­κή 10 Νοέμ­βρη ο βου­λευ­τής Σερ­ρών του ΣΥΡΙΖΑ…