Περιήγηση: ΕΑΜ

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Καισαριανής: σύσκεψη — συζήτηση για τα “82 χρόνια από την ίδρυση του Ε.Α.Μ. _ επίκαιρα και διαχρονικά τα διδάγματα του αγώνα του»

ΚΑΛΕΣΜΑ Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης & Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας και το Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ  σας καλούν σήμερα…

Επικαιρότητα
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για το πρόγραμμα «Θυμόμαστε και μνημονεύουμε στην Κρήτη — Οι γερμανοελληνικές σχέσεις στον 20ο και 21ο αιώνα»

Μια ακό­μα «κατά­πτυ­στη επι­δί­ω­ξη δια­στρέ­βλω­σης της Ιστο­ρί­ας της λαϊ­κής αντί­στα­σης και της απε­λευ­θε­ρω­τι­κής πάλης, πρω­ταρ­χι­κά του κρη­τι­κού αλλά και ολόκληρου…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι; «Άκου να δεις» πώς έχουν τα πράγματα Άδωνι

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Όλοι πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και όχι μόνο οι Αρι­στε­ροί», είπε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης και ανα­θάρ­ρη­σε ο Άδωνις…

Προτεινόμενο
 «Ο Στρατάρχης Στάλιν εξαίρει τις μεγάλες θυσίες της Ελλάδας στον κοινό αγώνα» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ στις 17 Μαΐ­ου 1945 κυκλο­φο­ρεί με το πρω­το­σέ­λι­δο: ««Ο Στρα­τάρ­χης Στά­λιν εξαί­ρει τις μεγά­λες θυσίες…