Περιήγηση: Εβρος Νησίδα

Κοινωνία
Επιβεβαίωση για το νεκρό κοριτσάκι στη νησίδα του Εβρου — Προσπάθεια Μηταράκη για μετάθεση ευθυνών στην Τουρκία

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μητα­ρά­κης, επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα τον Έβρο και ανά­με­σα σε άλλα που δήλω­σε επι­βε­βαί­ω­σε το θάνατο…