Περιήγηση: Εβρος

Κοινωνία
Έβρος: Καταγγελία Μαροκινού πως πυροβολήθηκε από Τούρκους στρατιωτικούς στα σύνορα

Με δύο δια­μπε­ρή τραύ­μα­τα από πυρο­βό­λο όπλο στη λεκά­νη και στην κοι­λια­κή χώρα, χει­ρουρ­γεί­ται στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Διδυ­μο­τεί­χου ένας Μαροκινός…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να παράσχει κάθε βοήθεια στους εγκλωβισμένους μετανάστες στη νησίδα του Έβρου

Άμε­σα η κυβέρ­νη­ση να παρά­σχει κάθε βοή­θεια στους δεκά­δες μετα­νά­στες που είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι σε νησί­δα, τονί­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Εβρου…

Κοινωνία
Έβρος: Με μηχάνημα ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντόπισαν κρυμμένους σε φορτηγό πρόσφυγες

Με μηχά­νη­μα ανί­χνευ­σης καρ­δια­κών παλ­μών αστυ­νο­μι­κοί στο Συνο­ρια­κό Σημείο Διέ­λευ­σης Κήπων εντό­πι­σαν μέσα σε φορ­τη­γό 6 κρυμ­μέ­νους πρό­σφυ­γες. Σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
Έβρος: Επανεμφανίστηκαν τα φασιστοειδή που αυτοαποκαλούνται «Θεματοφύλακες του Συντάγματος»

Νέα εμφά­νι­ση έκα­ναν αυτή τη φορά στον Έβρο άτο­μα της ακρο­δε­ξιάς ομά­δας που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος. Περί­που 10 από…