Περιήγηση: Εβρος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Ο λαός του Έβρου να απομονώσει τους φασίστες – Σοβαρά ερωτήματα και από νέα βίντεο

Σε περι­πο­λί­ες για το κυνή­γι μετα­να­στών επι­δί­δο­νται τις τελευ­ταί­ες μέρες ομά­δες φασι­στοει­δών στη Θρά­κη, που στο­χο­ποιούν τους μετα­νά­στες ως υπεύθυνους…

Κοινωνία
Έβρος: Καταγγελία Μαροκινού πως πυροβολήθηκε από Τούρκους στρατιωτικούς στα σύνορα

Με δύο δια­μπε­ρή τραύ­μα­τα από πυρο­βό­λο όπλο στη λεκά­νη και στην κοι­λια­κή χώρα, χει­ρουρ­γεί­ται στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Διδυ­μο­τεί­χου ένας Μαροκινός…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να παράσχει κάθε βοήθεια στους εγκλωβισμένους μετανάστες στη νησίδα του Έβρου

Άμε­σα η κυβέρ­νη­ση να παρά­σχει κάθε βοή­θεια στους δεκά­δες μετα­νά­στες που είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι σε νησί­δα, τονί­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Εβρου…