Περιήγηση: Εβρος

Πολιτική
Επίσκεψη επικεφαλής ΕΕ στον Έβρο: Όσο είστε πιστοί στην απάνθρωπη πολιτική, εμείς θα είμαστε αλληλέγγυοι…

Στον Έβρο βρί­σκε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ενώ η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει εκρη­κτι­κή καθώς στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά των συνό­ρων παρα­μέ­νουν συγκεντρωμένοι…

Κοινωνία
Οπαδοί του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στο πλευρό των προσφύγων, ενάντια στο ρατσισμό-εθνικισμό

Στο πλευ­ρό των προ­σφύ­γων και ενά­ντια στις εθνι­κι­στι­κές-ρατσι­στι­κές φωνές τάσ­σο­νται με ανα­κοι­νώ­σεις τους οπα­δοί του Ολυ­μπια­κού, του ΠΑΟΚ και της…

Κοινωνία
Σε εξοντωτική φυλάκιση προσφύγων και μεταναστών και δημιουργία κλειστών κέντρων προχωρά η κυβέρνηση

Με διε­ξα­γω­γές δικών εξπρές, με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου ‑σήμε­ρα Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα- και μαζι­κές εξο­ντω­τι­κές κατα­δί­κες προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, για…