Περιήγηση: εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής

Κοινωνία
Ένας χρόνος από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής — Με τον φασισμό δεν τελειώνουμε αν δεν ανατραπεί το σύστημα που τον γεννά

Σήμε­ρα συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από την κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής. «Η Χρυ­σή Αυγή είναι εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση»: Αυτή…

Κοινωνία
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Τα αποδεικτικά στοιχεία κραυγάζουν, η εισαγγελική πρόταση τα αγνοεί!

Οργή και αγα­νά­κτη­ση προ­κά­λε­σε σε εργα­ζό­με­νους και φορείς, σε κάθε προ­ο­δευ­τι­κό άνθρω­πο, η πρό­τα­ση — ασπί­δα προ­στα­σί­ας για τη ναζιστική…

Κοινωνία
ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ |> Ξεκίνησαν οι απολογίες των δολοφόνων του Π.Φύσσα

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, η απο­λο­γία του χρυ­σαυ­γί­τη Ι. Αγγου. Να υπεν­θυ­μί­σου­με, ότι η πρό­ε­δρος του δικα­στη­ρί­ου, Μ.…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Σήμερα στην πλατεία Δημαρχείου Ασπροπύργου η συγκέντρωση καταδίκης της ναζιστικής Χρυσής Αυγής

Σε συγκέ­ντρω­ση κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής καλούν σήμε­ρα Παρα­σκευή, στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου Ασπρο­πύρ­γου, η ΤΟ Θρια­σί­ου — Μεγα­ρί­δας και κλα­δι­κές Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ.…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χρυσή Αυγή: Θρασύτατη ανακοίνωση των Ναζί με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στον Ασπρόπυργο

Με μια θρα­σύ­τα­τη ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε χθες το από­γευ­μα, η εγκλη­μα­τι­κή-ναζι­στι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής επι­χεί­ρη­σε να απο­ποι­η­θεί των ευθυνών…