Περιήγηση: Εγκληματικότητα

Διεθνή
Σουηδία: Η εγκληματικότητα πάει χέρι με χέρι με την πρωτοφανέρωτη κρίση της κοινωνίας

Γρά­φει Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Στον προ­τει­νό­με­νο καπι­τα­λι­στι­κό παρά­δει­σο της Σου­η­δί­ας συμ­βαί­νουν πράγ­μα­τα και θάμα­τα. Ένας λαός απο­κοι­μι­σμέ­νος και καθη­συ­χα­σμέ­νος βρί­σκε­ται σε…

Επικαιρότητα
«Φαρ Ουέστ» η Αθήνα: Πυροβολισμοί σε Πατήσια και Αγίους Αναργύρους με δύο νεκρούς

Δύο νεκροί και τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός αιμα­τη­ρών περι­στα­τι­κών που συνέ­βη­σαν σε Πατή­σια και Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους και τα οποία…

Ανακοινώσεις
Για χυδαιότητες Μπαλάσκα κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Διοι­κη­τι­κή Έρευ­να σε βάρος του συν­δι­κα­λι­στή Σταύ­ρου Μπα­λά­σκα, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων, διέ­τα­ξε σήμε­ρα το…

Πολιτική
Μ. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα: Κατασταλτική αντίληψη στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος από όλες τις κυβερνήσεις

«Η σημε­ρι­νή συζή­τη­ση για το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα γίνε­ται υπό το βάρος μιας απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης που έχει ανοί­ξει αυτές τις μέρες,…

Πολιτική
ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Όλες οι κυβερνήσεις ενίσχυσαν τον κατασταλτικό χαρακτήρα της ΕΛ.ΑΣ. και όχι τις υπηρεσίες προστασίας του πολίτη

«Όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι τώρα έχουν ενι­σχύ­σει τον κατα­σταλ­τι­κό χαρα­κτή­ρα της Αστυ­νο­μί­ας, δεν έχουν φρο­ντί­σει να αλλά­ξουν αυτόν τον προσανατολισμό…

Διεθνή
Βραζιλία: Ελεύθεροι σκοπευτές για να πυροβολούν και να σκοτώνουν τους κακοποιούς

Ο μελ­λο­ντι­κός υπουρ­γός Άμυ­νας του ακρο­δε­ξιού εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαιρ Μπολ­σο­νά­ρο ενέ­κρι­νε σήμε­ρα την ιδέα της ανά­πτυ­ξης ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών για…