Περιήγηση: Εγκλωβισμένοι οδηγοί

Επικαιρότητα
«Μόνο εσείς είστε δίπλα μας»: Έμπρακτη αλληλεγγύη του ΚΚΕ στους εγκλωβισμένους οδηγούς (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μέλη του ΚΚΕ βρί­σκο­νται δίπλα στους εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς στην Αττι­κή Οδό, μοι­ρά­ζο­ντας τρο­φή και νερό. Ούτε το κρύο, ούτε το…