Περιήγηση: Εγκλωβισμός στο ανσασέρ

Πολιτισμός
Με αφορμή τον εγκλωβισμό των παιδιών το σωματείο εργαζομένων στην ΕΛΣ περιγράφει τι σημαίνει η σύμβαση δωρεάς του ΙΣΝ

Πέντε ερωτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) αναδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων…