Περιήγηση: Εγκυμονούσα

Κοινωνία
Η Ένωση Γυναικών Λάρισας καταγγέλλει την εργοδοτική βία σε βάρος εργαζόμενης εγκυμονούσας

Η Ένω­ση Γυναι­κών Λάρι­σας καταγ­γέλ­λει το άθλιο περι­στα­τι­κό εργο­δο­τι­κής βίας που έγι­νε στην πόλη, όταν εργο­δό­της επι­τέ­θη­κε σε εργα­ζό­με­νη εγκυμονούσα,…