Περιήγηση: Εγνατία Οδός

Κοινωνία
Εγνατία Οδός: Έξι νεκροί και έξι τραυματίες σε τροχαίο όταν όχημα με μετανάστες εμβόλισε Ι.Χ.

Πολύ­νε­κρο τρο­χαίο σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί, με σύγκρου­ση δύο ΙΧ στην Εγνα­τία Οδό Αλε­ξαν­δρού­πο­λης-Κομο­τη­νής, το ένα από τα οποία μετέφερε…

Κοινωνία
Αρκούδα τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Αρκού­δα τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο της Εγνα­τί­ας Οδού, όταν περ­νώ­ντας στο οδό­στρω­μα προ­κει­μέ­νου να το δια­σχί­σει, συγκρού­στη­κε με διερ­χό­με­νο Ι.Χ.…

Ανακοινώσεις
Η Εγνατία Οδός στα «νύχια» επιχειρηματικών ομίλων — Καταγγελία της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Την παρα­χώ­ρη­ση της Εγνα­τί­ας Οδού σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακεδονίας…

Επικαιρότητα
Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες από ανατροπή ΙΧ που μετέφερε μετανάστες

Θανα­τη­φό­ρα ανα­τρο­πή οχή­μα­τος που μετέ­φε­ρε μετα­νά­στες σημειώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα σε περιο­χή του Βοΐ­ου Κοζά­νης. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, νεκρός είναι…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία τα νέα διόδια στην περιφερειακή οδό στο ύψος Ωραιοκάστρου

Νέο «χαρά­τσι» περι­μέ­νει τους οδη­γούς στην περι­φε­ρεια­κή οδό Θεσ­σα­λο­νί­κης στο ύψος του Ωραιο­κά­στρου, καθώς από σήμε­ρα τέθη­κε σε λει­τουρ­γία ο νέος…

Κοινωνία
Τάτσι — Μίτσι — Κότσι

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //   Την επι­τά­χυν­ση των απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σε­ων ζήτη­σαν από την κυβέρ­νη­ση οι εκπρό­σω­ποι των δανει­στών εκφρά­ζο­ντας τη «δυσα­ρέ­σκειά» τους για καθυστερήσεις…