Περιήγηση: ΕΔΟΕΑΠ

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Δίκαια έχετε ανακηρυχθεί από τον ελληνικό λαό σαν τα παιδιά για όλες τις “βρώμικες” δουλειές»

«Πόρ­τα που ανοί­γει το ξήλω­μα του στα­θε­ρού ημε­ρή­σιου χρό­νου εργα­σί­ας για όλους τους εργα­ζό­με­νους» αλλά και «τερα­τούρ­γη­μα» χαρα­κτή­ρι­σε ο γενικός…