Περιήγηση: ΕΔΥΕΘ

Εκδηλώσεις
75 χρόνια από το έγκλημα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι: Συγκέντρωση της ΕΔΥΕΘ στον Λευκό Πύργο στις 6 Αυγούστου

Η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση στον Λευ­κό Πύρ­γο, την Πέμ­πτη 6 Αυγού­στου στις…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συλλαλητήριο ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις την Πέμπτη 30 Γενάρη

Με αιτή­μα­τα να απο­συρ­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις βάσεις, να κλεί­σει η βάση της Σού­δας, να ξηλω­θούν οι βάσεις…

Επικαιρότητα
Αντιπολεμικό συλλαλητήριο ΕΔΥΕΘ-ΠΑΜΕ-ΟΓΕ στη Θεσσαλονίκη: «Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά»

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα — αίτη­μα: «Όχι στις βάσεις και στα πυρη­νι­κά. Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μαζικό…

Επικαιρότητα
ΕΔΥΕΘ-ΠΑΜΕ-ΟΓΕ: Αντιιμπεριαλιστικό — αντιπολεμικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 11 Γενάρη

Σε αντι­μπε­ρια­λι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο καλούν το Σάβ­βα­το 11 Γενά­ρη στις 11 το πρωί στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου η Επι­τρο­πή για τη…

Εκδηλώσεις
ΕΔΥΕΘ: Την Κυριακή 12 Γενάρη η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Εκδή­λω­ση για την κοπή της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πίτας της διορ­γα­νώ­νει η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης την Κυρια­κή 12 Γενά­ρη στις 6.30…

Ανακοινώσεις
ΕΔΥΕΘ: Ανοικτή επιστολή προς γονείς και εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας για την εκδρομή στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο

Ανοι­κτή επι­στο­λή προς τους γονείς και τους εκπαι­δευ­τι­κούς του 3ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου του Δήμου Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη απευ­θύ­νει η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφεση…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή πορεία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί στην Θεσ­σα­λο­νί­κη από την Επι­τρο­πή Αγώ­να Ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις. Η πορεία…

Επικαιρότητα
ΌΛΟΙ στις συγκεντρώσεις ενάντια στην ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις — Στις 5 Οκτώβρη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Ελλά­δα,  η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις…