Περιήγηση: ΕΕ

Επικαιρότητα
Σκάνδαλο υποκλοπών- Δημοσίευμα «Politico»: ΕΛΚ και Καϊλή μπλοκάρουν τη διερεύνησή του από επιτροπή της ΕΕ

Η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση για το σκάν­δα­λο των υπο­κλο­πών στην χώρα μας έχει πάρει… πανευ­ρω­παϊ­κές δια­στά­σεις, με εμπλο­κή και της Ευρωπαϊκής…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την επιδίωξη της ΕΕ να καθιερώσει επέτειο αντικομμουνισμού και παραχάραξης της Ιστορίας

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ να καθιε­ρώ­σει επέ­τειο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παραχάραξης…

Επικαιρότητα
Politico: Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μ. Σχοινάς συμμετείχε σε φεστιβάλ φασιστικού κόμματος της Ιταλίας

Αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η απο­κά­λυ­ψη του περιο­δι­κού «Politico» ότι ο αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς, μαζί με άλλους αξιω­μα­τού­χους της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος: Ευρωατλαντικοί και Ρωσία συνένοχοι στο ιμπεριαλιστικό μακελειό (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση ανα­φο­ρι­κά με τις «σχέ­σεις της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης με εξτρε­μι­στι­κά, λαϊ­κι­στι­κά, αντιευ­ρω­παϊ­κά κόμ­μα­τα» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η έγκριση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ του «Turkaegean» ως «εμπορικού σήματος» της Τουρκίας δεν είναι ούτε τυπική ούτε «αθώα» απόφαση

«Η έγκρι­ση και κατα­χώ­ρι­ση από το Γρα­φείο Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας της ΕΕ (EUIPO) της ονο­μα­σί­ας “Turkaegean” ως “εμπο­ρι­κού σήμα­τος” της Τουρκίας…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την άγρια καταστολή κατά μεταναστών στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου

Είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής της ΕΕ, που ονο­μά­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους ως “εισβο­λείς” και “υβρι­δι­κή απει­λή” σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση το…