Περιήγηση: Εζεκίας Παπαϊωάννου

Πρόσωπα
Εζεκίας Παπαϊωάννου, κληροδότησε στους Κύπριους κομουνιστές το δικό του παράδειγμα

Ο Εζε­κί­ας Παπαϊ­ω­άν­νου  γεν­νή­θη­κε στις 8 Οκτω­βρί­ου του 1908 στο Κελ­λά­κι της επαρ­χί­ας Λεμε­σού μέσα σε αντί­ξο­ες κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες.  Παρά το…