Περιήγηση: Εθνικές εκλογές 2019

Επικαιρότητα
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ 🚩Το ΚΚΕ θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση υπέρ του λαού στην πρώτη γραμμή των αγώνων

Το ΚΚΕ δεν πρό­κει­ται να δια­ψεύ­σει όσους πέρα­σαν τις Συμπλη­γά­δες και το στή­ρι­ξαν και θα κάνει πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, ενώ παράλληλα…

Επικαιρότητα
ΒΙΒΗ ΔΑΓΚΑ 🚩Το ΚΚΕ μπορεί να είναι η μοναδική πραγματική αντιπολίτευση απέναντι σε ΝΔ και στα αντιλαϊκά σχέδια της επόμενης ημέρας

«Φαί­νε­ται μία τάση στα­θε­ρο­ποί­η­σης των ποσο­στών του Κόμ­μα­τος με μία θετι­κή τάση αύξη­σής τους που αν θέλε­τε έχει πολύ μεγάλη…