Περιήγηση: Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Επικαιρότητα
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: αναλογιστική μελέτη-χαστούκι στην κυβέρνηση

ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ — ΒΡΟΥΤΣΗ 💥  Κόλα­φος για την κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα απο­δει­κνύ­ε­ται η ανα­λο­γι­στι­κή μελέ­τη του Ν/Σ Συντρι­βή για την…