Περιήγηση: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Επικαιρότητα
Εκδήλωση του ΠΑΜΕ για τις συλλογικές συμβάσεις στις 20 Γενάρη στον κινηματογράφο «Studio»

«Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και αυξή­σεις στους μισθούς. Καμία ανα­μο­νή. Αγώ­νας ενά­ντια στην ακρί­βεια και την αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή»: Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη: Κατώτερος μισθός 825€ και Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μεγαλύτερες του πληθωρισμού

Είναι η ώρα των εργα­ζο­μέ­νων για να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για την υπο­γρα­φή Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης με κατώτερο…

Κοινωνία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» — Συμβολή στον αγώνα για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ

Συνέ­ντευ­ξη με τον Βασί­λη Παπα­γε­ωρ­γί­ου, αντι­πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στην «Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία» και μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Γάλακτος,…

Κοινωνία
Eργαζόμενοι Cosco: Συνεχίζουμε δυναμικά και αποφασιστικά την περιφρούρηση της απεργίας μας

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.) 1/6/2018 Οι εργα­ζό­με­νοι στους προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού…

Πολιτισμός
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προαναγγέλλει σε νέα ανακοίνωσή του το ΣΕΗ

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα η κινη­το­ποί­η­ση που είχαν εξαγ­γεί­λει το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) και ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος, έξω από την…