Περιήγηση: εθνικισμος - ευρωσκεπτικισμός

Διεθνή
Εθνικιστικά-ακροδεξιά κόμματα: «Σκάλωσαν» ξανά οι διεργασίες για συγκρότηση ευρωομάδας

Απέ­τυ­χαν ξανά να συμ­φω­νή­σουν στη δημιουρ­γία νέας ομά­δας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τα εθνι­κι­στι­κά — ευρω­σκε­πτι­κι­στι­κά κόμ­μα­τα της ΕΕ, που συνα­ντή­θη­καν το…