Περιήγηση: εθνικισμός

Επικαιρότητα
Εθνικιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ανακοίνωσαν οι… «μακεδονομάχοι» — Ούτε λέξη για το ΝΑΤΟ

Ραντε­βού στις 20 Γενά­ρη στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος δίνει η λεγό­με­νη «Επι­τρο­πή Αγώ­να για την ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας», έπει­τα από σύσκεψη…

Κοινωνία
Περικλής Παυλίδης: Αν ο εθνικισμός δηλητηριάσει τη νεολαία η ανθρωπότητα δεν θα έχει μέλλον

Με αφορ­μή την προ­σπά­θεια φασι­στι­κών κύκλων να χύσουν εθνι­κι­στι­κό δηλη­τή­ριο στα σχο­λεία, μιλή­σα­με με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη, Επί­κου­ρο καθη­γη­τή του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης στο…

Κοινωνία
Ναζιστικοί χαιρετισμοί και εθνορατσιστικά συνθήματα στις… αυθόρμητες μαθητικές πορείες για τη Μακεδονία (Φωτό & Βίντεο)

Δια­ψεύ­δο­νται πανη­γυ­ρι­κά όσοι τις τελευ­ταί­ες μέρες προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν πως οι κατα­λή­ψεις σε σχο­λεία και οι πορεί­ες «για τη…

Πολιτική
Για το ανιστόρητο και αλυτρωτικό σύνθημα «η Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό σύν­θη­μα των- υπο­κι­νού­με­νων από φασι­στι­κούς και ακρο­δε­ξιούς κύκλους- κατα­λή­ψε­ων σε ορι­σμέ­να σχο­λεία είναι το γνω­στό «η…

Παιδεία
«Στο στόχαστρο εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων μαθητές και εκπαιδευτικοί» καταγγέλλει η ΟΛΜΕ

Για προ­σπά­θειες «εθνι­κι­στι­κών και ακρο­δε­ξιών κύκλων» να σπεί­ρουν στη νεο­λαία «ακραί­ες αλυ­τρω­τι­κές, μιλι­τα­ρι­στι­κές και εθνι­κι­στι­κές αντι­λή­ψεις» κάνει λόγο η Ομοσπονδία…